Bij Roosenhart werken we met een natuurlijke, holistische aanpak. Deze aanpak is gebaseerd op een eeuwenoude werkwijze die teruggaat naar het sjamanisme. Het is gebaseerd op het idee van een eenheid en verbondenheid.  Tegenstellingen zoals rationeel vs. emotioneel of mannelijk vs. vrouwelijk worden overbrugd.

Het is makkelijk in te zien dat iedereen in meerdere of mindere mate deze aspecten in zich heeft en beleeft. Iemand die alleen de eerste delen van deze tegenstellingen zou leven, zou een zeer eenzijdig en ongelukkig mens zijn. Toch benadrukt onze huidige maatschappij nog steeds heel sterk het rationele, het belang van succes. Terwijl het zowel in ons persoonlijke leven als in onze maatschappij van belang is om een evenwicht te vinden.

Concreet betekent dat, dat Roosenhart meerdere cursussen en behandelingsmethoden aanbiedt om deze eenheid te realiseren en te leven. De belangrijkste behandelingsmethode is Energetische behandeling waarbij Reiki, Sjamanistische Heling en Female Energy Empowering samen komen.

Onze holistische aanpak is complementair aan de huidige geneeskunde zoals we die in onze Westerse samenleving kennen.

Energetische Behandeling

Energetische behandeling werkt via aanraking en klank. Het is wat ik in de loop der tijd heb ontwikkeld. Via het me openstellen voor wat je bewust en onbewust vraagt, komen instructies bij me door over wat ik voor je kan doen. Lees meer

Reiki

Reiki betekent universele levenskracht en werkt met de vibratie van liefde en mededogen. Het is een natuurlijke geneeswijze die doorgegeven wordt via zachte en sacrale aanraking. Lees meer

Sjamanisme

Sjamanisme is een oeroude en natuurlijke wijze om harmonie te herstellen. Het middel hiertoe is klank. Vandaar dat je het als een vorm van klankbehandeling kan beschouwen. Lees meer

Female Energy Empowering (F.E.E.)

De behandeling, F.E.E. richt zich specifiek op vrouwen die hun vrouwelijke kwaliteiten en energie verder willen ontdekken en ontwikkelen. Lees meer

Roosenhart Healing

Roosenhart Healing is een samenwerking tussen mijzelf en Michaël. Tijdens een Roosenhart Healing ontvang je een energetische behandeling van ons beiden. Lees meer

Sjamanistische avonden

Een sjamanistische reis is een innerlijke reis, in groep, waarop Karin en Marleen je graag meevoeren. Gedragen door klank en beweging schenken ze je hun liefde. Op deze innerlijke reis kan je je diep ontspannen, je ontdoen van oude blokkades, inzicht verkrijgen, je krachtdier ontmoeten,… Je ontvangt bouwstenen om jezelf te worden, om dichter te komen bij je kern van puur en liefdevol mens-zijn. Lees meer